Tilbake for anerkjennelse

Av Roger Bjoroy-Karlsen In proper English “Operation Proper Exit” gav amerikanske veteraner en mulighet til å komme tilbake til stedet hvor skaden skjedde i Afghanistan. At soldatene kommer raskt tilbake og anerkjennes av medsoldater er et betydelig løft når de tror at de har sviktet makkerne og operasjonen når de ble rammet. Den 15 april… Read More Tilbake for anerkjennelse